Vaak gezocht

  • Werkkleding
  • Beschermende kleding
  • Hygiënekleding
  • Servicekleding
  • Mewa Poetsdoeken
Naar het overzicht

Mewa-poetsdoeken worden gemaakt in Europa

30 januari 2023
PoetsdoekenOnderneming
Elke seconde weeft Mewa 31 poetsdoeken in zijn eigen weverij in Duitsland.

Door de covidpandemie is duidelijk geworden hoe kwetsbaar de logistieke systemen van de wereldeconomie wel zijn. Een gevolg daarvan is dat tal van ondernemingen hun bevoorradingsroutes hebben omgegooid en de geografische structuur van hun productielocaties gereorganiseerd hebben. De productie naar Europa terughalen heeft daarbij niet louter te maken met het wegwerken van mogelijke knelpunten op het gebied van capaciteit. Een uiterst belangrijke factor is immers ook dat in Europese bedrijven de arbeidsomgeving in sociaal opzicht voldoet aan de hoge verwachtingen van de 21ste eeuw, terwijl dat in andere werelddelen niet per se het geval is.

Mewa draagt maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel

Een gevolg van de COVID-19-pandemie is een tekort aan leverings- en productiecapaciteit in zowat alle bedrijfstakken. Ondernemingen die minder inzetten op productie in landen van het Verre Oosten, hebben het nu gemakkelijker om opnieuw te groeien. Het Duitse Mewa vervaardigt als aanbieder van textieldiensten zijn industriële poetsdoeken in een eigen weverij in Duitsland. Zo komt het bedrijf ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid na: arbeidsomstandigheden en lonen vallen immers ook bij leveranciers gemakkelijk te controleren.

Mewa draagt verantwoordelijkheid hoog in het vaandel: niet alleen verantwoordelijkheid voor het milieu, maar ook voor werknemers en consumenten – en dan denken we aan sociale normen, veiligheid op het werk en innovatieve producten en diensten die gemakkelijk te volgen zijn. De klanten van Mewa hechten veel belang aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid: wanneer ze een beroep doen op de diensten van Mewa, kunnen ze er zeker van zijn dat voldaan is aan de verwachtingen van hun eigen consumenten.

Hermann Gebauer, die Mewa oprichtte in het begin van de 20ste eeuw, had toen een revolutionair idee: bedrijven en ambachtslieden wilde hij voor het schoonmaken van apparatuur gestandaardiseerde poetsdoeken aanbieden, die na gebruik zouden worden opgehaald, gewassen en terugbezorgd om ze opnieuw te gebruiken. Daartoe stichtte hij in Saksen de 'Mechanische Weberei Altstadt', afgekort tot Mewa. De onderneming bracht dus al meer dan honderd jaar geleden het basisprincipe van zuinig omspringen met grondstoffen in de praktijk.

Intussen is Mewa met zijn poetsdoekendienst uitgegroeid tot marktleider in Europa. Meer dan 2,8 miljoen mensen gebruiken in de meest uiteenlopende bedrijven dag na dag poetsdoeken om machines en apparatuur te reinigen. De poetsdoeken worden in 21 landen bij de klanten opgehaald en terugbezorgd. In het Duitse Immenhausen worden jaarlijks ongeveer 105 miljoen doeken geweven.

Het bekende 'Made in Germany' staat in dit geval echter niet alleen voor de kwaliteit van de poetsdoeken, maar ook voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, die de eigen activiteiten overstijgt en ook een grote rol speelt in de samenwerking met leveranciers.


Beeld- en filmmateriaal


Contacten met de pers


VPR Consult bvba

Heidi Smitt Telefoon: +32 3 7779717 heidi.smitt@vprconsult.be

C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem


Naar het overzicht