Vaak gezocht

  • Werkkleding
  • Beschermende kleding
  • Hygiënekleding
  • Servicekleding
  • Mewa Poetsdoeken
Naar het overzicht

Mewa kiest resoluut voor herbruikbare verpakkingsmaterialen

15 mei 2023
DuurzaamheidInnovatieOnderneming
Voor het vervoer en de opslag van Mewa-werkkleding worden wasbare zakken uit textiel ingezet, die tot wel 100 keer hergebruikt kunnen worden.

Bij Mewa zit duurzame ontwikkeling in de genen. De Duitse textieldienstverlener zet al vanaf het prille begin in op milieuvriendelijkheid en het behoud van hulpbronnen. Het baanbrekende Mewa-textielservicesysteem – ontwikkeld in 1908 – is gebaseerd op het principe van hergebruik volgens het concept van de circulaire economie. Mewa stelt werkkleding en poetsdoeken ter beschikking van haar klanten volgens het herbruikbaarheidsprincipe. Ook de ophaling en afhaling van het textiel gebeurt met herbruikbare materialen.

Mewa kiest resoluut voor herbruikbare verpakkingsmaterialen

Bij Mewa zit duurzame ontwikkeling in de genen. De Duitse textieldienstverlener zet al vanaf het prille begin in op milieuvriendelijkheid en het behoud van hulpbronnen. Het baanbrekende Mewa-textielservicesysteem – ontwikkeld in 1908 – is gebaseerd op het principe van hergebruik volgens het concept van de circulaire economie. Mewa stelt werkkleding en poetsdoeken ter beschikking van haar klanten volgens het herbruikbaarheidsprincipe. Ook de ophaling en afhaling van het textiel gebeurt met herbruikbare materialen.

Voor zijn engagement op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen ontving Mewa al diverse onderscheidingen. Het Mewa Textilsharing concept is dan ook bijzonder duurzaam: het hergebruik van textiel vermindert de impact op het milieu en door herbruikbare poetsdoeken in te zetten in plaats van wegwerpmaterialen, produceert men ook minder afval. Mewa gaat en stap verder en kiest ook resoluut voor herbruikbare verpakkingen. Duurzaamheid omvat immers niet alleen het gebruik van recycleerbare en repareerbare materialen, ook de levensduur is een sleutelfactor. Want hoe langer een verpakking meegaat, hoe duurzamer ze ook effectief is.

Herbruikbare waszakken Voor het vervoer en de opslag van de Mewa-werkkleding worden wasbare zakken uit textiel gebruikt, die de veiligheids- en hygiënevoorschriften van de kleding perfect garanderen. Deze waszakken kunnen tot wel 100 keer hergebruikt worden. Ze maken daardoor integraal deel uit van het duurzame businessmodel van Mewa, dat zijn klanten voorziet van beroepskleding en ander bedrijfstextiel in een betrouwbaar kringloopsysteem.

Herbruikbare veiligheidscontainers Ook bij de opslag en het vervoer van de Mewa-poetsdoeken geldt het herbruikbaarheidsprincipe. Door de milieuvriendelijke SaCon-veiligheidscontainers in te zetten, besparen zowel de textieldienstverlener als de klanten aanzienlijk op grondstoffen en andere middelen. De SaCon-containers kunnen tot acht jaar hergebruikt worden en beantwoorden perfect aan de internationale eisen van het ADR (overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen).

Duurzaam en full-service Dankzij haar overtuigde focus op duurzaamheid garandeert Mewa een milieuvriendelijk dienstverleningssysteem volgens het principe ‘gebruiken in plaats van bezitten’. De klanten genieten van het voordeel dat zij zich kunnen concentreren op meer belangrijke werkzaamheden en hoeven zich alvast geen zorgen meer te maken over de ecologische aspecten van het textielbeheer. Mewa zorgt voor een duurzaam en full service aanbod!


Beeld- en filmmateriaal


Contacten met de pers


VPR Consult bvba

Heidi Smitt Telefoon: +32 3 7779717 heidi.smitt@vprconsult.be

C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem


Naar het overzicht