Vaak gezocht

  • Werkkleding
  • Beschermende kleding
  • Hygiënekleding
  • Servicekleding
  • Mewa Poetsdoeken
Naar het overzicht

Beschermende kleding: de rol van controle- en hygiëneprocedures

19 april 2022
BeroepskledingInnovatie
De kwaliteitscontroles worden eerst uitgevoerd op partijen stof die overeenkomen met de partijen die voor de beschermende kleding worden gebruikt.

Alleen een professionele textieldienstverlener kan garanderen dat de veiligheids- en hygiënevoorschriften voor werkkleding volledig worden nageleefd. Mewa, marktleider in deze sector, biedt met haar uitgebreide servicesysteem vanuit 45 locaties in heel Europa werkkleding aan, inclusief verzorging, onderhoud, opslag en logistiek.

Om doeltreffend te zijn, moet beschermende kleding eerst en vooral voldoen aan de specifieke veiligheidseisen van de werkplek in kwestie. Maar beschermende kleding moet niet alleen veilig zijn, ze moet ook veilig blijven - een goed onderhoud is dus belangrijk zodat ze ook na het wassen haar beschermende functie behoudt. Bovendien moeten de wasprocessen een hoog hygiëneniveau waarborgen - een belangrijk detail, vooral tijdens een pandemie. De toonaangevende textieldienstverlener MEWA voldoet aan beide eisen. En dit volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

Veiligheid op de testbank

Mewa past een uitvoerig inspectieproces toe om de veiligheid van de kledingdrager en de rechtszekerheid voor de werkgever te vergroten. Daarvoor heeft de textiel-dienstverlener een allesomvattend kwaliteitsproces ontwikkeld, van de keuze van de stof over het onderhoud en de functionele controle van de kleding tot de documentatie van alle processen. De stof voor de productie van een eigen collectie wordt nog voor het gebruik in het eigen technisch centrum gecontroleerd. Ze ondergaat minstens 30 wasbeurten alvorens ze verwerkt en vervolgens nog eens getest wordt. Voor en tijdens het gebruik controleert Mewa zelf de stoffen: er worden ook steekproeven genomen om textiel-eigenschappen zoals slijtvastheid, scheurvastheid en kleurechtheid te testen. "De kwaliteitscontroles van het textielmateriaal", legt Thomas Hell, technisch directeur bij Mewa Italië, uit, "gebeuren niet met gehuurde kledingstukken, maar rechtstreeks met partijen stof die overeenkomen met de partijen die in onze kleding worden gebruikt.” Zodra de kleding in gebruik genomen is, wordt elk kledingstuk na elke wasbeurt gecontroleerd en zo nodig gerepareerd of vervangen. Ten slotte worden alle processen digitaal geregistreerd en gedocumenteerd.

In de wasserij wordt elk kledingstuk door speciaal opgeleid personeel geïnspecteerd. Dit gestandaardiseerde proces wordt ondersteund door technische hulpmiddelen: er worden fysieke randpatronen gebruikt om het textiel en de kleuren op el-kaar af te stemmen, en er wordt gebruikgemaakt van een lichtbril om de reflecterende eigenschappen te controleren. Zo zorgt Mewa ervoor dat de kledij die aan de klant geleverd wordt, ook na herhaaldelijk wassen de vooropgestelde beschermende functie vervult. Speciaal voor hoge zichtbaarheidskleding heeft Mewa Research een gepatenteerd en innovatief geautomatiseerd testsysteem ontwikkeld dat het inspectieproces digitaliseert, waardoor het nog betrouwbaarder wordt. Verwacht wordt dat dit systeem tegen 2023 in alle MEWA-vestigingen zal worden gebruikt.

Gecertificeerde hygiëne van het wassen tot de levering aan de klant

Bescherming is een belangrijk uitgangspunt. Maar - en dit is des te belangrijker in deze coronatijden - er moet ook bijzondere aandacht uitgaan naar de manier waarop de werkkleding wordt gewassen, zodat ze na het verzorgingsproces aan hoge hygiënische standaarden voldoet en weer veilig aan de klant kan worden geleverd.

Mewa werkt hiervoor volgens het RABC-systeem (Risk Analysis and Biocontamination Control System) en de bijbehorende Europese norm EN 14065. Binnen het hygiënebeheer gelden de specificaties van DIN EN 10524 voor de voedingssector. Elk kledingstuk - ook beschermende kleding - is hierdoor zo hygiënisch dat het ook in de voedselproductie zou kunnen worden gedragen. Alle Mewa-vestigingen zijn daarom ook voorzien van het wfk-keurmerk, dat aangeeft dat de kleding ook in hygiënegevoelige ruimtes kan worden gebruikt. De kleding wordt gewassen bij temperaturen tussen 60 en 75 °C, samen met een aangepaste dosering ontsmettingsmiddelen, waardoor virussen en bacteriën volledig worden geïnactiveerd.

Vooraf wordt in alle Mewa-vestigingen rekening gehouden met de verwachte vuil-belasting en worden de wasprocessen daarop afgestemd om alle vuil zo goed mogelijk te kunnen verwijderen. Bovendien worden zo nodig wastests uitgevoerd om de best mogelijke prestaties te bepalen. Nadat het vuil verwijderd is, worden in het wasproces de nodige bijkomende procesverrichtingen uitgevoerd, bv. ontsmetting, afwerking met zuurbescherming enz.

De hygiëneketen loopt door tot aan de terugzending aan de klant. "Een essentieel onderdeel", zo vervolgt Thomas Hell, "is de consequente microbiologische controle van de droge goederen en de waszakken vlak voor de aflevering aan de klant. Vol-gens de certificatievoorschriften moeten de inspecties regelmatig worden uitgevoerd, bv. door het nemen van zogenaamde swab-monsters of het onderzoeken van het waswater op hygiënische kwaliteit. In geval van anomalieën worden op basis van het hygiënebeheerssysteem passende tegenmaatregelen genomen, gevolgd door een follow-up-inspectie." Zo kan MEWA ervoor zorgen dat zowel de beschermende functie als de hygiënenormen van het hele servicesysteem worden nageleefd.


Thomas Hell

technisch directeur bij Mewa Italië

"De kwaliteitscontroles van het textielmateriaal gebeuren niet met gehuurde kledingstukken, maar rechtstreeks met partijen stof die overeenkomen met de partijen die in onze kleding worden gebruikt.”


Beeld- en filmmateriaal


Contacten met de pers


VPR Consult bvba

Heidi Smitt Telefoon: +32 3 7779717 heidi.smitt@vprconsult.be

C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem


Naar het overzicht