Vaak gezocht

  • Werkkleding
  • Beschermende kleding
  • Hygiënekleding
  • Servicekleding
  • Mewa Poetsdoeken
Naar het overzicht

AI-geteste veiligheid voor hoge zichtbaarheidskleding

7 mei 2024
Innovatie
Regelmatige inspectie van functionaliteit van de zichtbaarheidskleding is verplicht.

Samen met het Duitse Fraunhofer Instituut heeft textieldienstverlener Mewa een AI-ondersteunde testprocedure ontwikkeld waarmee het beschermende effect van hoge zichtbaarheidskleding na elk was- en verzorgingsproces nauwkeurig kan worden bepaald. Volgens een onderzoek van de Duitse Sociale Ongevallenverzekering (DGUV) en de Duitse Bouwwerkgeversvereniging (BG Bau) biedt deze controlemethode meer veiligheid dan alle andere.

DGUV en BG bevestigen betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de gepatenteerde AI-ondersteunde digitale test werd in 2023 getest tijdens een onderzoeksproject van DGUV/BG Bau. De wetenschappelijke laboratorium- en veldtesten bevestigden dat het op AI gebaseerde proces betrouwbaarder dan het menselijk oog waarneemt wanneer de zichtbaarheid van hoge zichtbaarheidskleding niet meer voldoet aan de norm. Door het gepatenteerde digitale inspectiesysteem te gebruiken in het kwaliteitsborgingsproces, kan Mewa er nu nog beter voor zorgen dat kleding met tekenen van slijtage tijdig wordt afgekeurd of gerepareerd door bijvoorbeeld reflecterende strips te vervangen.

Digitaal en met kunstmatige intelligentie

Het verbeterde inspectieproces tilt de kwaliteitscontrole van hoge zichtbaarheidskleding naar een nieuw veiligheidsniveau. Het digitale proces is ontwikkeld en gepatenteerd in samenwerking met het Fraunhofer Instituut. Het is tot nu toe het enige in zijn soort op de markt en het werd inmiddels erkend als een van de beste realisaties in de categorie "Optische Technologie" van de German Industry Award.

In een volledig geautomatiseerd inspectieproces wordt de kleding na het wassen en drogen via een transportsysteem door het testsysteem getransporteerd, hangend op kleerhangers. Daar wordt zowel de luminantiefactor van de fluorescerende stof als de specifieke reflectiewaarde van de retroreflecterende strips geregistreerd en gedocumenteerd. Als de software detecteert dat een stuk kleefstof buiten de standaardwaarden valt, wordt het automatisch gescheiden en onderworpen aan een verder inspectieproces. "De AI-ondersteunde technologie is een aanvulling op de eerdere visuele inspectie en garandeert onze klanten nog meer veiligheid. Tegen eind 2025 zullen we deze digitale inspecties in alle Mewa vestigingen kunnen uitvoeren," legt Stefan Abel, Hoofd Kwaliteit Productie & Logistiek bij Mewa, uit. De resultaten worden automatisch gedocumenteerd en kunnen indien nodig ook beschikbaar worden gesteld aan klanten, bijvoorbeeld bij een audit.

Regelmatige inspectie van functionaliteit is verplicht

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hoge zichtbaarheidskleding wordt gebruikt in overeenstemming met de risicobeoordeling en regelmatig wordt gecontroleerd op functionaliteit. Dit wordt bepaald door de ongevallenpreventievoorschriften van de beroepsverenigingen en de PBM-gebruiksverordening. Als het onderhoud van de hoge zichtbaarheidskleding wordt overgelaten aan professionele industriële wasserijbedrijven, zijn zij verantwoordelijk voor het opnieuw in omloop brengen van de PBM. Zij dienen ervoor te zorgen dat de reflecterende strips en de fluorescerende stof nog steeds volledige beschermende bieden. Dit geldt voor alle sectoren waar hoge zichtbaarheidskleding gedragen moet worden: spoor- en wegenbouw, transport en verkeer, scheepvaart en landbouwactiviteiten en voor hulpdiensten en ordehandhavers.


Stefan Abel

Hoofd Kwaliteit Productie & Logistiek bij Mewa

"De AI-ondersteunde technologie is een aanvulling op de eerdere visuele inspectie en garandeert onze klanten nog meer veiligheid. Tegen eind 2025 zullen we deze digitale inspecties in alle Mewa vestigingen kunnen uitvoeren."


Beeld- en filmmateriaal


Contacten met de pers


VPR Consult bvba

Heidi Smitt Telefoon: +32 3 7779717 heidi.smitt@vprconsult.be

C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem


Naar het overzicht