_MG_9965_6_7_fused.tif

MEWA-kernwaarden

De standaard die we onszelf opleggen

Verantwoordelijk handelen kan alleen diegene die zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid.

Als familiebedrijf waren en zijn waarden de richtlijn voor ons handelen als bedrijf.  

“Waarden zijn die ideeën die in de samenleving algemeen worden geaccepteerd als wenselijk en die mensen richting geven , deze gangbare definitie lees je steeds opnieuw. Maar waarom heeft een bedrijf waarden nodig? Vaak wordt aangenomen dat waarden voor het bedrijfsleven alleen een mooie decoratieve waarde hebben, die tijdens feestelijke toespraken worden opgepoetst. Bij MEWA zien we dat helemaal anders: Onze waarden zijn voor ons geen versieringen, ze zijn een deel van ons. Zij zijn onze oriëntatie. Ze geven ons de kracht om vooruit te komen en te groeien. Ze motiveren ons om ideeën om te zetten in daden. Ze definiëren het merk MEWA. 

Dit bewustzijn hebben we in de meer dan 100 jaar geschiedenis van het bedrijf in zeven kernwaarden gedefinieerd.

Persoonlijkheid

Wederzijds vertrouwen en een nauwe, constructieve samenwerking tussen collega's en medewerkers, partners en klanten kenmerken de cultuur van het bedrijf MEWA. Het heeft traditie: Het bedrijf wordt al sinds drie generaties geleid door de familie. Persoonlijke inzet, verantwoordelijk handelen en modern management kenmerken de stijl van onze leidinggevenden, persoonlijke service is het kenmerk van de activiteiten van elke werkneemster en elke werknemer.

Rendabel

De vele jaren van succes en gestage groei hebben we niet alleen bereikt door een goed business-idee. Even belangrijk waren hiervoor degelijkheid en handelsgeest. Het juiste evenwicht tussen vooruitgang en economische efficiëntie staat ook vandaag de dag garant als een gezonde basis voor een succesvolle toekomst.


Kwalificatie

Elke medewerkster en medewerker draagt met zijn/haar kennis, betrokkenheid en teamgeest bij aan het succes van het bedrijf. We scheppen daarbij de juiste voorwaarden door onze medewerkers te stimuleren en te ondersteunen - als mensen die bereid zijn om ons bedrijf doelgericht mede vorm te geven.


Kwaliteit

We stellen hoge eisen aan onszelf, onze producten, onze diensten. De voortdurende optimalisatie van onze dienstverlening is dan ook vanzelfsprekend. Daarbij hanteren we slechts één maatstaf voor ons succes: de tevredenheid van onze klanten.


Investeringen

Nieuwe paden betreden, innovatieve oplossingen vinden, denken op de lange termijn: Zo geven wij ons bedrijf vorm.. Daarom investeren we in de intensieve research en ontwikkeling van nieuwe procestechnologieën, toekomstgerichte producten en een uitstekende dienstverlening.


Milieu

We zijn van mening dat het behoud van het milieu en het spaarzame gebruik van grondstoffen een fundamenteel bedrijfsprincipe is. Daarom zijn we in het bijzonder op dit gebied altijd up-to-date en meestal op de andere concurrenten een stap vooruit: In de branche zijn wij tot voorbeeld wanneer het gaat om het gebruik van geavanceerde milieutechnologie.


Verantwoordelijkheid

We zien onszelf als een onderdeel van een gemeenschap, waarvoor we de verantwoordelijkheid dragen. We zijn daarom dan ook betrokken bij veelsoortige sociale en culturele investeringen. Volgens dit principe werken al onze vestigingen - in hun regio en met de mensen die er wonen.