Wetterschutzkleidung - Clima S

MEWA Innovation

Ontwikkeling naar voren

Koploper op het gebied van kwaliteit: MEWA Innovation

Innovatief is degene, die altijd bereid is, om aan dingen verder te werken, om ook in de toekomst succesvol te zijn. MEWA is een onderneming, die precies dat doet. Met passie en prestaties. Daarvoor maken wij ons sterk en wij zetten ons daarvoor in. Onze visie, om de beste textielmanagement-onderneming van Europa te zijn, komt terug bij al onze vestigingen.


Goede en altijd nieuwe ideeën zijn vast onderdeel van onze ondernemingsgeschiedenis en onze bedrijfsfilosofie. Enerzijds optimaliseren wij continu onze producten en services, om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten. Anderzijds ontwikkelen wij constant nieuwe en toekomstgerichte procestechnieken waarbij de milieubescherming op de voorgrond staat.


Onze ideeën

Nog in het begin van de eeuw werden machines in de fabrieken vrijwel uitsluitend gereinigd met oude vodden of poetskatoen. Na gebruik kwamen de druipende lappen terecht in de verwarmingsketel. Een oplossing die niet alleen totaal ongeschikt was voor industriële doeleinden, maar ook veel te duur was. In 1908 kreeg Hermann Gebauer het eenvoudige, maar ingenieuze idee om poetsdoeken in de full-service aan te bieden. Een praktische en betaalbare oplossing die ook een belangrijke bijdrage leverde aan de bescherming van het milieu.

Uit dit idee ontstond aanvankelijk een niet al te groot bedrijf met 20 medewerkers. Vandaag de dag, meer dan 100 jaar later, is het uitgegroeid tot een complex textielmanagementsysteem voor industriële en commerciële ondernemingen.


Onze procestechnieken

Wij staan erom ​​bekend dat we continu nieuwe procestechnieken blijven ontwikkelen en de vooruitgang ervan voortdurend blijven stimuleren.

Al in 1975 wordt het eerste in eigen beheer ontwikkelde systeem voor de behandeling van afvalwater geïnstalleerd. Kort daarna ontstaat ook de eerste verbrandingsinstallatie voor afgewerkte olie bij de vestigingen in Stuttgart en Manching.

In de jaren '80 wordt de eerste biologische afvalwaterbehandeling door MEWA geïntroduceerd en ontstaat de eerste rookgaswasser.

In 1995 bereidt MEWA zich dan voor op de toekomstige Europese norm met het eerste eigen systeem voor de behandeling van afvoerlucht - geheel in de geest van de bescherming van het milieu. In september 1997 ontvangt MEWA als eerste bedrijf in de industrie het internationaal geldende milieucertificaat conform de ISO 14001 norm.


Onze normen

Een voorbeeld uit het jaar 2000 laat zien hoe uit een innovatief idee van MEWA een algemeen geaccepteerde kwaliteitsstandaard is afgeleid:
Ondanks de strenge hygiëne-eisen in de voedingsindustrie was het gebruikelijk dat medewerkers hun werkkleding thuis wasten Het resultaat: De kleding was niet altijd perfect hygiënisch.

In reactie hierop speelt MEWA samen met Prof. Johannes Krämer van het Instituut voor Microbiologie van de Universiteit van Bonn, een doorslaggevende rol in de vormgeving van het "Risicoanalyse en Biocontaminatie-controle"-systeem (RABC) voor dienstverlenende textielbedrijven - en laat het als eerste bedrijf in de industrie beroepskledingsbranche na elke bewerkingsfase controleren op mogelijke microbiologische besmettingen. Onderdeel van de tests vormt onder andere de controle op zogenaamde kruisbesmetting om te voorkomen, dat bijvoorbeeld edelschimmelbacteriën uit de kaasproductie via de kleding in brouwerijen of bakkerijen terechtkomen.

Opnieuw zet MEWA nieuwe maatstaven. De kwaliteitsnormen made by MEWA zullen de grondslag gaan vormen voor de nieuwe Europese hygiënenorm EN 14065