_MG_0434_7_fused_var.tif

MEWA Duurzaamheid

We nemen verantwoordelijkheid

Langetermijndenken, bewust handelen - MEWA duurzaamheid

Het onderwerp duurzaamheid wordt sinds meer dan 30 jaar op zakelijk en managementniveau steeds belangrijker. Ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de ondernemer ten opzichte van de maatschappij wordt de term Corporate Social Responsibility (CSR)( Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)) steeds belangrijker. Deze vrijwillige bijdrage van bedrijven omvat in het algemeen ecologische, economische en sociale aspecten.Al in de jaren '80 waren de eigenaren van de MEWA Groep al zo alert om precies dit soort maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich te nemen en te verankeren in de fundamentele kernwaarden van het bedrijf. Omdat alleen diegene verantwoordelijk kan handelen die zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid. Deze kernwaarden staan vandaag de dag nog voor de identiteit van het bedrijf MEWA en worden als voorheen door alle leidinggevenden en medewerkers dagelijks nagekomen. Op die manier is MEWA uitgegroeid tot een duurzaam, gezond en verantwoord bedrijf.


Onze principes – een verantwoordelijke bedrijfsvoering

Bescherming van milieu en hulpbronnen

Eerlijke en veilige werkomstandigheden

Gedrag dat op waarden is gericht

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Milieuvriendelijke productieprocessen en het behoud van hulpmiddelen vormen een belangrijk bestanddeel van het MEWA-systeem. Onze doelstelling op het gebied van milieubescherming is om beter te zijn dan wat de wet voorschrijft. Dit geldt zowel voor de productiefaciliteiten als de producten en dienstverlening zelf. Hiervoor controleert MEWA continu wat ten behoeve van een duurzame productie verder kan worden geoptimaliseerd en is een pionier binnen de branche. De meeste proces- en milieu-installaties in onze vestigingen zijn ofwel door MEWA zelf ontwikkeld of zijn installaties van bekende installatiebouwers die verder ontwikkeld zijn met behulp van MEWA-knowhow.


Reeds in 1997 werden wij als eerste bedrijf in onze branche onderscheiden met het internationale milieucertificaat conform de norm ISO 14001.

Energieverbruik

Wij werken er permanent aan om ons energieverbruik te optimaliseren en de efficiëntie van onze processen te verhogen. Om deze doelen te bereiken, worden MEWA-vestigingen doorgaans voorzien van de meest geavanceerde en zeer energie-efficiënte machines. De wasserijen gebruiken de warmte uit de was- en drooginstallaties via meertrapse warmteterugwinningssystemen voor het verwarmen van het water en de bedrijfsruimten. Door de thermische verwerking van de afvalstoffen die uit de poetsdoeken gewassen worden, vooral gerecycleerde oliën, kan tot wel 80 procent van de energiebehoefte voor drogers en wasstraten worden afgedekt. In totaal wordt jaarlijks ongeveer 7 miljoen liter stookolie (fossiele primaire energiebron) bespaard.
Eind 2016 werd in het bedrijf het energiemanagementsysteem ISO 50001 geïntroduceerd dat de planning en uitvoering van maatregelen omvat die een minimaal energieverbruik waarborgen.

Transport en logistiek

Om de gevolgen voor het milieu door het transport zo laag mogelijk te houden, kiezen wij voor onze vloot voor de nieuwste en milieuvriendelijkste modellen. Een efficiënte routeplanning bij de levering aan klanten en regelmatige trainingen voor onze chauffeurs op het gebied van een brandstofbesparend rijgedrag zorgen voor een geoptimaliseerde inzet van energie. 

Emissies

De afvoerlucht die tijdens de thermische recyclage wordt geproduceerd, wordt pas afgevoerd na een grondige reiniging. Dankzij onze uitgekiende rookgasreinigingssystemen, wordt niet alleen voldaan aan de wettelijk vereiste emissiegrenswaarden, maar gaat MEWA zelfs ruim onder die grens.

Onze verantwoordelijkheden

 • _Z__9175-93_Pano.tif

  Verantwoordelijkheid voor het milieu

  Bescherming van het milieu en behoud van natuurlijke hulpbronnen hebben bij MEWA een hoge prioriteit. Ons doel: op het gebied van milieubescherming beter zijn dan door de wet wordt geëist.

 • _Z__2334.tif

  Verantwoordelijkheid voor onze medewerkers

  Voor MEWA is het vanzelfsprekend om de toewijding van al onze medewerkers te erkennen, omdat ze de basis zijn voor ons succes.

 • |

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Verantwoordelijke omgang door een intern kwaliteitsmanagementsysteem, een gedragscode voor zakenpartners en leveranciers alsmede sociale betrokkenheid bij sociale projecten en bij verenigingen.

 • Detail__MG_9638.JPG

  Economische verantwoordelijkheid

  Onze economische ontwikkeling is gericht op stabiliteit en een voortdurende, gezonde groei. Het doel: toekomstgerichte investeringen.