Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij optimaal gebruik van deze website stemt u toe met de inzet hiervan. Verdere details vindt u hier.

Hoe veilig en milieuvriendelijk omgaan met gevaarlijke stoffen

Wanneer poetsmateriaal in de industrie - papier of textiel - na gebruik doordrenkt is met milieugevaarlijke, zelfontbrandende of licht ontvlambare stoffen, wordt de opslag, het transport en de afvoer ervan een gevaarlijke zaak.

In de textielmanagementgids ‘Gevaarlijke stoffen’ verklaart MEWA hoe men poetsmateriaal rechtsconform opslaat, transporteert en informeert over verplichtingen. We vatten de inhoud kort voor u samen.. Gevaren analyseren


Aan de basis ligt een exacte beoordeling van de risico’s. In dit geval is dit vaststellen of de verontreinigingen in het poetsmateriaal mogelijk zelfontbrandend zijn of kunnen bijdragen aan een explosieve atmosfeer. Het zijn de ondernemer, de preventieadviseur en/of een gemachtigde voor gevaarlijke stoffen die deze risicobeoordeling uitvoeren.. Gevaarlijk afval afvoeren


Wegwerppoetsmateriaal, verzadigd met oliën, oplosmiddelen en andere milieuverontreinigende stoffen, wordt geclassificeerd als gevaarlijk afval en moet strikt van het gewone afval gescheiden worden. Het opslaan ervan moet in sluitende containers van resistent materiaal gebeuren. Ook het transport is wettelijk geregeld en moet conform de Europese overeenkomst over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) worden uitgevoerd.U begrijpt, dat wordt nog een hele inspanning op het vlak van reglementeringen, declaraties en transportdocumenten. Wie van al dat papierwerk verlost wil worden, doet beroep op een professionele, externe dienstverlener. MEWA biedt een alternatief die klanten een aantal taken inzake veiligheid en duurzaamheid uit handen neemt. MEWA neemt alle ADR-plichten over én stelt zijn luchtdicht afsluitbare SaCon containers ter beschikking voor de veilige opslag en transport van zijn herbruikbare poetsdoeken.


Herbruikbaar, u leest het goed. Niet alleen betekent dat geen afvalverwerkingsplichten meer, u draagt ook bij aan een schoner milieu én u bespaart de kosten voor de aankoop van wegwerpmateriaal. Met de full-service van MEWA - ophalen, wassen, leveren - biedt de textieldienstverlener een milieuvriendelijke, duurzame oplossing.De textielmanagementgids ‘Gevaarlijke stoffen’ bestellen? Stuur een e-mail aan

info@mewa-service.nl

UW CONTACTPERSOON

Betty De Boeck

VPR Consult bvba

Jagersdreef 2

9100 Sint-Niklaas